Публикации на языке «Kazakh (Қазақ)»

Жұмағали Р.Н., Наурызбаев А.Е. Wi-Fi және Li-Fi технологияларын салыстырмалы талдау

Дата публикации: 11.03.2021
Рубрика ГРНТИ:20.00.00 Информатика